Inlägg

Liberal trångsynthet

Socialpsykologen och professorn i etiskt ledarskap vid New York University Jonathan Haidt, skriver i sin bok “The Righteous Mind” från år 2012, ingående om skillnaden mellan så kallade “liberala” och “konservativa” samt deras möjlighet att förstå och diskutera med varandra.  Intressant är att Haidt innan han skrivit denna bok definierade

Läs mer »

Måste man vara kristen för att vara Kristdemokrat?

Svaret är förstås ett rungande nej. Kristdemokrati bygger på kristna värderingar. Det betyder inte att man måste vara kristen för att vara kristdemokrat. Kristna värderingar kan vem som helst ha. En vanlig fördom jag stöter på är att kristdemokrater är religiösa och går i kyrkan. Det är ju vanligt att

Läs mer »

Vem kan stoppa klimathysterikerna? 

Energi är arbete, insatt arbete per tidsenhet mäter produktivitet, hög produktivitet betyder välstånd. Det går alltså en klar och logisk väg från kostnaden på energi fram till det allmänna välståndet. Om man skulle behöva välja en förklaring till varför västvärlden lyckades höja sitt välstånd från i regel absolut fattigdom till

Läs mer »

Allt har ett pris

Vem rår för att Finlands skuldsättning stigit med miljardbelopp under nuvarande regeringsperiod? Är det väljarna som valt in fel politiker, är det politikerna i regeringspartierna som ensamma bär ansvaret eller beror allt på yttre omständigheter? Frågorna är aningen provokativt ställda men det finns ett allvar i dem. Ett ärligt svar

Läs mer »

Har den politiska vänstern verkligen ett moraliskt överstående?

Det finns en vedertagen åsikt i den moderna politiska tidsandan (och har sedan mitten på 1900-talet) att den politiska vänstern har ett så kallat “moraliskt överstående” (moral highground). Det är ju vänstern som är tolerant, medlidande och kämpar för de svagas/förtrycktas goda (vad de svaga nu sen innebär, vi alla

Läs mer »

Samlade politiska erfarenheter från välfärdsområdet

Som gröngöling inom politiken, blev jag invald till fullmäktige för Kymmenedalens välfärdsområde.Eftersom jag också var den enda invalda med svenska som modersmål, fick KD och jag platsen somordförande för nationalspråksnämnden. Denna plats ger igen närvaro- och yttranderätt ivälfärdsområdets styrelse. Det har alltså varit en rivstart för mig inom politiken, med

Läs mer »

Välfärdsstatens nackdelar

En vanligt återkommande frågeställning inom den ekonomiska politiken är välfärdsstatens vara eller icke vara. Vilka tjänster bör staten och kommunen förse sina invånare med och vad är en sund mix av skyldigheter och rättigheter för invånare för att skapa trygga samhällen.  Går det att skapa välstånd i ett samhälle utan

Läs mer »

Uppmärksamhets-ekonomin och dess politiska inverkan

Människosläktet har aldrig existerat under en lika intensiv, dynamisk och informationsrik tid som för tillfället. Det finns mer tillgänglig information än någonsin tidigare, vilket gjort att det blivit allt svårare att urskilja på vad som är sant och falskt. Detta eftersom det finns mer information att välja och diskriminera mellan. 

Läs mer »

Vinsterna från investeringarna i elproduktion försvinner till utlandet – skadorna lämnar i Finland

Energikrisen har lett till att energibolagens vinster har skjutit i höjden. Därför bör en ny kraftverksskatt tas fram. Man måste ta hänsyn till energiproduktionens effekter på elnätet, miljön, kommuninvånarna och statens offentliga finanser. En enorm mängd havsbaserad vindkraft planeras längs den Österbottniska kusten, också längs Karlebykusten. Kommunerna har inte ens

Läs mer »

Ett organiskt samhällsbygge

Roger Scruton skriver i sin bok “How to be a conservative” att konservatismen uppstår ur ett uppenbart faktum som alla mogna människor kan resonera sig fram till. Nämligen det att:   Ett beskrivande exempel är ett sällskap av goda vänner som sitter i ett utrymme och diskuterar med varandra. Sakta men säkert

Läs mer »

Kvarkenbron – Möjlighet eller risk?

En bro mellan Vasa och Umeå är en fråga som har dykt upp igen de senaste åren. Argumenten för den har varit många och beräkningar har gjorts på hur mycket ett sådant projekt skulle kosta och vilken den bästa metoden för att bygga bron är. En av frågorna som uppstår

Läs mer »

Befria jordbruks- och växthusbyggnader från fastighetsskatt

Det gångna året har varit exceptionellt svårt för jordbruket och växthusodlarna i Finland. Alla utmaningar är inte lätta att lösa, men finns det politisk vilja löser sig många problem. Systemet, som skapades under våren, att återbetala fastighetsskatt till jordbrukare, behandlar olika typer av bolagsformer orättvist. Gårdar med aktiebolagsform kan till

Läs mer »