Konservatism

”Konservatism är en ideologi som många har en stark uppfattning om, men den uppfattningen är oftast substanslös och baseras sig till mångt och mycket på fördomar”

Vissa tror att konservatism är ett förhållningssätt till hur samhället ska förändras och utvecklas, att man ska ”skynda långsamt”. Andra ser konservatism som en skala för hur ”tolerant” man är mot till exempel sexuella minoriteter, och ju mer konservativ man är desto mindre tolerans har man mot de som är annorlunda en själv.

Då det kommer till ideologi är konservatism det mest felanvända ordet och den mest missuppfattade ideologin i hela västvärlden. Konservatism kan inte beskrivas med en mening som att ”skynda långsamt”. Det är en gammal idétradition med rötter från Edmund Burke då han skrev om den franska revolutionen.

Den här sidan är ämnad för konservativ opinionsbildning och vi hoppas att du som läsare får en bra inblick i en av Europas äldsta ideologier.