Befria jordbruks- och växthusbyggnader från fastighetsskatt

Det gångna året har varit exceptionellt svårt för jordbruket och växthusodlarna i Finland. Alla utmaningar är inte lätta att lösa, men finns det politisk vilja löser sig många problem.

Systemet, som skapades under våren, att återbetala fastighetsskatt till jordbrukare, behandlar olika typer av bolagsformer orättvist. Gårdar med aktiebolagsform kan till exempel inte få återbäring. Det betyder att alla svin- och nötproducenter och växthusodlare med aktiebolagsform lämnas utan stöd. Dessutom ökar återbetalningssystemet ytterligare den redan nu orimliga byråkratin för jordbruket.

Båda problemen kunde lösas genom att jordbruksproduktionsbyggnader helt frias från fastighetsskatt. Till exempel i Sverige är jord- och skogsbrukets fastigheter befriade från fastighetsskatten.

Intäkterna från fastighetsskatten för jordbruksbyggnader till staten inbringar endast cirka 15 miljoner euro per år. Fastighetsskatten belastar allra mest just de gårdar som investerat i nya produktionsbyggnader och i övrigt har stora svårigheter. Ärendet har debatterats i riksdagen flera gånger redan, men regeringen har inte fått till ens en så liten förändring för att förbättra jordbrukets lönsamhetsförutsättningar.

I övrigt är jag också oroad över effekten av höjningarna av fastighetsskatten överlag och hur den drabbar medborgarna.

Höjningen av fastighetsskatten slår hårt mot hushållen i ett läge där medborgarnas ekonomi är belastad på grund av rekordhöga el- och energipriser, kraftigt stigande konsumentpriser och stigande räntor.

Lämna ett svar