Skribenter

Peter Östman

Riksdagsledamot och viceordförande för Kristdemokraterna.

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen

Finlandsvensk ungdomspsykiater, omsorgsläkare, hustru och mor till två vuxna fina döttrar. Invald i Kymmenedalens välfärdsområdesfullmäktige, ordförande i nationalspråksnämnden med yttranderätt i styrelsen. Kämpar för mental hälsa, intellektuellt funktionshindrade, utan att glömma jordbrukare och företagare.

Leo Byskata

Leo är en make, far och bosatt i Karleby. Han är även ordförande för KD Svenska Organisation. Frågor som han finner intressanta berör allt som oftast skogsbruk, energi eller försvarspolitik. Han beskriver sig som framåtsträvande konservativ, som framhåller vikten av att särskilja det som behöver och kan justeras i vårt samhälle från det som är bestående och värd att förvaras. Varav det senare tagit oss hit där vi befinner oss idag.

Arvid Karell

Arvid är förbundsstyrelseledamot i KD Unga där han arbetar med tvåspråkighet och nordiskt samarbete. Utöver det är han studerande, företagare och ordförande för Kristdemokraterna i Korsholm. Han är känd för att lämna in motioner till fullmäktige och är värd för podcasten Sunda Värderingar.

Victor Holm

Victor är en 23-årig Åbobo och Magisterstuderande inom redovisning och juridik på Åbo Akademi. Han läser, tänker, skriver och vill inspirera dig att göra det också. Målet är att få dig att tänka, inte berätta för dig vad du ska tänka.

Annika Lyytikäinen

Annika är tidigare förbundsordförande för KD Unga samt riksdagsassistent och är nuvarande vicepresident för Ungdomens Nordiska Råd. Älskar folkmusik och nordiskt samarbete.

Sebastian Lassila

Sebastian är make och far, kommunfullmäktigeledamot i Larsmo. Han har en magistersexamen inom finansiell ekonomi från Svenska Handelshögskolan i vasa. Frågor som intresserar Sebastian är ekonomi och företagande, människovärdet, yttrande- och religionsfrihet. På fritiden läser han gärna om historia, teologi och ekonomi.

David Pettersson

David är en 5-barns far från Esse i Pedersöre. Han arbetar som trädgårdsombudsman för ÖSP och SLC och han har varit aktiv i kommunalpolitiken i snart 15 år.