Teknologin ska föra oss framåt

Den 9:e augusti 2021 publicerade FN:s klimatpanel IPCC en rapport om läget inom klimatförändringen. Föga förvånande har det efter det varit ett hett samtalsämne och den kommer vara betydande inom opinionsbildningen och politiken i flera år framöver. Enligt rapporten kommer vi inte lyckas med att nå vårt mål att begränsa uppvärmningen med ”bara” 1.5 grader inom de kommande 20 åren. Den pratar också om vilka konsekvenser det har att inte göra någonting åt utsläppen, hur det påverkar havet, isarna, naturen och människorna.

Självfallet borde man ta det på allvar, och det gör jag. Men nu då vi vet problemet så är nästa steg att anta utmaningen och börja skrida till verket med problemlösning.

Och det är där fokusen ska ligga, problemlösning. Ingenting gott kommer att komma från domedagsrubriker och panikartad aktivism. Politiken kommer att spela en stor roll i hur klimatmålen ska uppnås och vi vet redan från förr att miljöpolitiken skiljer sig, ibland markant, partierna emellan.

Enligt mig är det viktigaste inom miljöpolitiken att vi inte nu fokuserar på förbud och beskattning. Det är enkelt att höja bränsleskatten och kalla det för klimatåtgärd men folk måste ändå köra barnen till daghemmet, sedan till jobbet och affären efter det. Men de är tvungna att göra det med mindre i plånboken efteråt.

Den riktiga räddningen finns endast inom teknologi och innovation. Det är nya idéer som har fört samhället framåt i millenier och det kommer att fortsätta göra det bara vi tillåter det. Effektivare och grönare elproduktion, snålare elförbrukning i våra maskiner och apparater, miljövänligare tillverkningssätt, framställning av nya material, nya uppfinningar som kan ersätta gamla, förbättring av nuvarande teknologi och bättre livskvalité för befolkningen är alla resultat av forskning och innovation, både forskning/innovation som har skett men också forskning/innovation som kunde göras.

Den statliga finansieringen av forskning borde höjas markant. Vi vet redan att nedskärningar i forskningen är att vänta från regeringens budget för 2023. Det är helt fel väg att gå. Om Finland i fortsättningen ska vara ett modernt land där vi hänger med i den teknologiska utvecklingen samt bidrar till utvecklingen globalt måste vi satsa på forskningen, inte skära ner, och att satsa på forskningen stärker samhället.

Men man ska inte enbart klaga, man ska som sagt komma med lösningar också. Därför listar jag nedan åtgärder som kunde genomföras för att hjälpa till att nå klimatmålen och stödja forskning och innovation.

  • Ansökningsavgiften för patent borde betalas tillbaka vid beviljat patent
  • Bränsleskatt, bilskatt och momsen på nya fordon borde sänkas så att bilparken kan förnyas i snabbare takt.
  • Staten borde finansiera innovation och forskning i betydande högre grad
  • Det borde finnas möjlighet till skatteavdrag för företag som uppfunnit något eller gjort framsteg inom forskning med egna medel.

Lämna ett svar