Kategori: Ideologi

Måste man vara kristen för att vara Kristdemokrat?

Svaret är förstås ett rungande nej. Kristdemokrati bygger på kristna värderingar. Det betyder inte att man måste vara kristen för att vara kristdemokrat. Kristna värderingar kan vem som helst ha. En vanlig fördom jag stöter på är att kristdemokrater är religiösa och går i kyrkan. Det är ju vanligt att […]

Har den politiska vänstern verkligen ett moraliskt överstående?

Det finns en vedertagen åsikt i den moderna politiska tidsandan (och har sedan mitten på 1900-talet) att den politiska vänstern har ett så kallat “moraliskt överstående” (moral highground). Det är ju vänstern som är tolerant, medlidande och kämpar för de svagas/förtrycktas goda (vad de svaga nu sen innebär, vi alla […]

Ett organiskt samhällsbygge

Roger Scruton skriver i sin bok “How to be a conservative” att konservatismen uppstår ur ett uppenbart faktum som alla mogna människor kan resonera sig fram till. Nämligen det att:   Ett beskrivande exempel är ett sällskap av goda vänner som sitter i ett utrymme och diskuterar med varandra. Sakta men säkert […]

Vanliga missuppfattningar om den konservativa politiska filosofin

En missuppfattning är en felaktig, medveten eller omedveten, bedömning av ett objekts eller subjekts egentliga karaktär. Detta leder till en förvrängd bild eller uppfattning om en viss företeelse eller ting, vilket innebär att man inte kan objektivt jämföra och utvärdera alternativ. Angående konservativ politisk filosofi finns det en mängd felaktiga […]

Måste man vara kristen för att vara Kristdemokrat?

Svaret är förstås ett rungande nej. Kristdemokrati bygger på kristna värderingar. Det betyder inte att man måste vara kristen för att vara kristdemokrat. Kristna värderingar kan vem som helst ha. En vanlig fördom jag stöter på är att kristdemokrater är religiösa och går i kyrkan. Det är ju vanligt att […]