Sebastian Lassila

Liberal trångsynthet

Socialpsykologen och professorn i etiskt ledarskap vid New York University Jonathan Haidt, skriver i sin bok “The Righteous Mind” från år 2012, ingående om skillnaden mellan så kallade “liberala” och “konservativa” samt deras möjlighet att förstå och diskutera med varandra.  Intressant är att Haidt innan han skrivit denna bok definierade […]

Vem kan stoppa klimathysterikerna? 

Energi är arbete, insatt arbete per tidsenhet mäter produktivitet, hög produktivitet betyder välstånd. Det går alltså en klar och logisk väg från kostnaden på energi fram till det allmänna välståndet. Om man skulle behöva välja en förklaring till varför västvärlden lyckades höja sitt välstånd från i regel absolut fattigdom till […]

Välfärdsstatens nackdelar

En vanligt återkommande frågeställning inom den ekonomiska politiken är välfärdsstatens vara eller icke vara. Vilka tjänster bör staten och kommunen förse sina invånare med och vad är en sund mix av skyldigheter och rättigheter för invånare för att skapa trygga samhällen.  Går det att skapa välstånd i ett samhälle utan […]

Ett organiskt samhällsbygge

Roger Scruton skriver i sin bok “How to be a conservative” att konservatismen uppstår ur ett uppenbart faktum som alla mogna människor kan resonera sig fram till. Nämligen det att:   Ett beskrivande exempel är ett sällskap av goda vänner som sitter i ett utrymme och diskuterar med varandra. Sakta men säkert […]