Kategori: Ekonomi

Välfärdsstatens nackdelar

En vanligt återkommande frågeställning inom den ekonomiska politiken är välfärdsstatens vara eller icke vara. Vilka tjänster bör staten och kommunen förse sina invånare med och vad är en sund mix av skyldigheter och rättigheter för invånare för att skapa trygga samhällen.  Går det att skapa välstånd i ett samhälle utan […]

Vinsterna från investeringarna i elproduktion försvinner till utlandet – skadorna lämnar i Finland

Energikrisen har lett till att energibolagens vinster har skjutit i höjden. Därför bör en ny kraftverksskatt tas fram. Man måste ta hänsyn till energiproduktionens effekter på elnätet, miljön, kommuninvånarna och statens offentliga finanser. En enorm mängd havsbaserad vindkraft planeras längs den Österbottniska kusten, också längs Karlebykusten. Kommunerna har inte ens […]