Peter Östman

Vinsterna från investeringarna i elproduktion försvinner till utlandet – skadorna lämnar i Finland

Energikrisen har lett till att energibolagens vinster har skjutit i höjden. Därför bör en ny kraftverksskatt tas fram. Man måste ta hänsyn till energiproduktionens effekter på elnätet, miljön, kommuninvånarna och statens offentliga finanser. En enorm mängd havsbaserad vindkraft planeras längs den Österbottniska kusten, också längs Karlebykusten. Kommunerna har inte ens […]

Befria jordbruks- och växthusbyggnader från fastighetsskatt

Det gångna året har varit exceptionellt svårt för jordbruket och växthusodlarna i Finland. Alla utmaningar är inte lätta att lösa, men finns det politisk vilja löser sig många problem. Systemet, som skapades under våren, att återbetala fastighetsskatt till jordbrukare, behandlar olika typer av bolagsformer orättvist. Gårdar med aktiebolagsform kan till […]

Dags att vakna till – Annars går det åt skogen

För några veckor sedan förde riksdagen en remissdebatt om två redogörelser från regeringen, redogörelsen om försörjningsberedskapen och klimatplanen för markanvändningssektorn. Av redogörelserna framgår det att även i dagens värld kan bli kallt och vi kan bli hungriga. Vi måste vara beredda på helt nya och allt mer komplexa hot. Coronapandemin visade på […]

Den finländska kostcirkeln duger fortfarande

Det går knappast en dag utan diskussion om klimatångest,  köttkonsumtion, eller om biltrafikens utsläpp. Det är lovvärt att alla vill bidra, men lösningarna gällande energianvändningen uppnås inte tack vare det. Det krävs kollektiva, politiska lösningar. Lösningar som på både en global och nationell nivå inkluderar tydliga regler för marknadsaktörerna genom […]