Kategori: Skatter

Vinsterna från investeringarna i elproduktion försvinner till utlandet – skadorna lämnar i Finland

Energikrisen har lett till att energibolagens vinster har skjutit i höjden. Därför bör en ny kraftverksskatt tas fram. Man måste ta hänsyn till energiproduktionens effekter på elnätet, miljön, kommuninvånarna och statens offentliga finanser. En enorm mängd havsbaserad vindkraft planeras längs den Österbottniska kusten, också längs Karlebykusten. Kommunerna har inte ens […]