Kategori: Samhälle

Har den politiska vänstern verkligen ett moraliskt överstående?

Det finns en vedertagen åsikt i den moderna politiska tidsandan (och har sedan mitten på 1900-talet) att den politiska vänstern har ett så kallat “moraliskt överstående” (moral highground). Det är ju vänstern som är tolerant, medlidande och kämpar för de svagas/förtrycktas goda (vad de svaga nu sen innebär, vi alla […]

Uppmärksamhets-ekonomin och dess politiska inverkan

Människosläktet har aldrig existerat under en lika intensiv, dynamisk och informationsrik tid som för tillfället. Det finns mer tillgänglig information än någonsin tidigare, vilket gjort att det blivit allt svårare att urskilja på vad som är sant och falskt. Detta eftersom det finns mer information att välja och diskriminera mellan.  […]

Ett mer balanserat perspektiv på rättigheter och skyldigheter

Den västra hemisfären har allt sedan 1960-talet präglats av starka rörelser för samhälleliga rättigheter. Tack vare detta har det skett obestridliga, positiva förändringar i samhällets olika fragment. Samtidigt tycks slantens andra sidan ha glömts bort i den offentliga diskursen, dvs., skyldigheterna. Med ökad makt kommer ökat ansvar och ju mer […]

Sociala medier med identitetskris

Under årens lopp har informationskanalernas form förändrats. Tyngdpunkten har skiftats från dagstidningar, till tv-nyheter och senare till sociala medier. Att långt över 50 % av den information som vi mottar kommer via sociala medier har konsekvenser för oss som konsumenter. Tidigare tog det tid och resurser att få information om […]

Som man sår får man skörda

Aningslösheten i dagens politik blir ibland rätt slående. Det jag syftar på kommer fram i EU:s ”gröna giv” (European green deal) som är en hållbarhetsstrategi för EU, med flera olika delar som klimat, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Inom ramen för den gröna given finns strategin för hållbara livsmedelssystem, ”Farm […]