Kategori: Jordbruk

Befria jordbruks- och växthusbyggnader från fastighetsskatt

Det gångna året har varit exceptionellt svårt för jordbruket och växthusodlarna i Finland. Alla utmaningar är inte lätta att lösa, men finns det politisk vilja löser sig många problem. Systemet, som skapades under våren, att återbetala fastighetsskatt till jordbrukare, behandlar olika typer av bolagsformer orättvist. Gårdar med aktiebolagsform kan till […]

Den finländska kostcirkeln duger fortfarande

Det går knappast en dag utan diskussion om klimatångest,  köttkonsumtion, eller om biltrafikens utsläpp. Det är lovvärt att alla vill bidra, men lösningarna gällande energianvändningen uppnås inte tack vare det. Det krävs kollektiva, politiska lösningar. Lösningar som på både en global och nationell nivå inkluderar tydliga regler för marknadsaktörerna genom […]