Kategori: Teknologi

Teknologin ska föra oss framåt

Den 9:e augusti 2021 publicerade FN:s klimatpanel IPCC en rapport om läget inom klimatförändringen. Föga förvånande har det efter det varit ett hett samtalsämne och den kommer vara betydande inom opinionsbildningen och politiken i flera år framöver. Enligt rapporten kommer vi inte lyckas med att nå vårt mål att begränsa […]