Kategori: Landsbygd

Dags att vakna till – Annars går det åt skogen

För några veckor sedan förde riksdagen en remissdebatt om två redogörelser från regeringen, redogörelsen om försörjningsberedskapen och klimatplanen för markanvändningssektorn. Av redogörelserna framgår det att även i dagens värld kan bli kallt och vi kan bli hungriga. Vi måste vara beredda på helt nya och allt mer komplexa hot. Coronapandemin visade på […]