Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen

Samlade politiska erfarenheter från välfärdsområdet

Som gröngöling inom politiken, blev jag invald till fullmäktige för Kymmenedalens välfärdsområde.Eftersom jag också var den enda invalda med svenska som modersmål, fick KD och jag platsen somordförande för nationalspråksnämnden. Denna plats ger igen närvaro- och yttranderätt ivälfärdsområdets styrelse. Det har alltså varit en rivstart för mig inom politiken, med […]